Jak vybrat kroužek pro dítě?

Učení se novým dovednostem a získávání znalostí by mělo být už pro malé děti důležitou součástí dne. Rodiče si to uvědomují a někdy své dítě až zbytečně zatěžují v chybné domněnce, že čím víc toho bude dítě dělat, tím více bude skutečně vědět. To je však nepříliš promyšlené řízení, protože mnohem důležitější je, aby se postupovalo komplexně a soustředěně se rozvíjely konkrétní schopnosti.

kluci s kloboukama

Šesti a sedmi ročním dětem se stále rychle rozvíjí fantazie, intuitivní přemýšlení a logika. Tento proces sice začal již v 3. a 4. roku života, kdy se dítěti začala formovat schopnost učení, ale nyní začíná hlouběji bádat a hledat první souvislosti. Jenže na druhé straně je potřeba to ani v tomto věku nepřehánět. Prioritou rodičů by mělo být štěstí dítěte, a to lze docílit jedině tak, že mu dopřávají to, co má stále rádo – tedy hru. Vždyť ne nadarmo se roky traduje Komenského slovní spojení "učení hrou".

Vybírejte podle zájmů dítěte

Je vhodné, aby si dítě, pokud možno samo řeklo, co ho baví a zajímá nejvíce, protože hledání kompromisů zvolením dvou kroužků v jeden den není z dlouhodobého hlediska vhodné. Dítě je přetížené a mentální kapacita klesá úměrně únavě.

Kombinujte

Při výběru kroužků je nesmírně důležité, abyste si připustili, že ani vy nepreferuje každý den uniformní zábavu. Proto je rozumné předpokládat, že ani vaše dítě nebude mít zálibu výhradně ve sportu, ale pokud vyrůstá v prostředí, které je alespoň trochu umělecky založené, bude mít tendenci brát do rukou i štětce a barvičky. Tak proč mu nedopřát vyžití i touto formou?
holčičky s pastelkami

Rozvíjejte dovednosti

Chození na kroužek by však pro dítě nemělo být jen nutným vyplněním volného času. Právě výběr vhodného kroužku může být určujícím pro jejich budoucí povolání. Domácí příprava na kroužek je stejně důležitá, jako účast na hodině. Vhodně zvolený kroužek rozvíjí kreativitu, představivost i speciální dovednosti, které v běžné škole za momentálního nastavení nelze rozvíjet. Pokud tedy víte, že vaše dítě má nadání na jazyky, hudbu nebo sport, nebojte se podpořit ho v tom. Kroužek by neměl sloužit k "zabití" nudy, ale na smysluplný rozvoj dětské osobnosti s přínosem do jeho budoucnosti.

Jak vybrat kroužek pro dítě?
3.3 (66.67%)3