Housenky na stromech

Jsou to právě housenky, které se stávají škůdci, plení a hubí různé druhy dřevin, stávají se tak kalamitou pro mnoho zahrad, ale také pro rozličné lesní porosty. Pohybují se však převážně na stromech. Protože ptáci se housenkami živí, a jsou pro housenky tak jedněmi z hlavních a přirozených nepřátel. Mezi takové škůdce mezi housenkami patří například:

o Bekyně zlatořitná

Tato housenka způsobuje mnoho škod převážně na různých ovocných stromech, především pak na silničních stromořadích. Bekyně zlatořitná má za rok pouze jednu generaci. Housenka se dá zlikvidovat hlavně mechanickým odřezáváním a následným spalováním větví, kde se nacházejí zimní hnízda housenek. Ořezání větví je třeba provádět zjara, ještě před začátkem rašení ovocných stromů. Housenky bekyně zlatořitné jsou zpočátku černohnědé a na hřbetu mají žlutohnědou čáru. Později jsou pestře zbarvené po celém svém povrchu těla, a také zcela chlupaté. Dorůstají délky čtyř centimetrů.

o Bekyně velkohlavá

Bekyně velkohlavá se vyskytuje nepravidelně na různých ovocných dřevinách. Tato housenka se v průběhu tří, až čtyř let obvykle přemnoží, aby potom na deset, až dvacet let najednou vymizela. Housenky bekyně velkohlavé jsou velice žravé a často způsobují kalamity na napadených stromech. Bekyně přečkává zimu na stromech ve stádiu vajíček.

o Přástevníček americký

Tato housenka se vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech na Slovensku. Přástevníček americký mívá ročně až dvě generace. Na stromech přečkává zimu ve stadiu kukel. První generace housenek se objevuje ihned zjara, v měsíci květnu, a druhá generace přástevníčka se líhne potom koncem července, a také v srpnu. Tato druhá generace housenek je však početnější, a z toho důvodu může napáchat ještě větší škody. Přástevníček americký je pestře zbarvená a dlouze ochlupená housenka, která dosahuje délky až tří a půl centimetru. Její kukly mají barvu rudohnědou, až černou a jsou dvanáct milimetrů dlouhé.