Jak asistent pedagoga přispívá k úspěšnému vzdělání

· Obecně lze říci, že asistent pedagoga s učitelem musí vytvořit dostatek podnětů a příležitosti k aktivnímu zapojení, je třeba se na hodiny připravovat, jejich obsah promýšlet a strukturovat.
· Obsah a organizace výuky je plně v kompetenci učitele, ale je užitečné a žádoucí, aby se na přípravě hodiny spolu s ním podílel i asistent a aby i v průběhu vyučování hrál aktivní roli.
žák a učitel
Učitel spolu s asistentem mohou rozestavět lavice a další nábytek 
· ve třídě tak, aby byly brány ohledy na potřeby žáků. Pak se v ní budou cítit dobře žáci i dospělí a práce bude co nejefektivnější.
· Ideální je, aby děti seděly spolu a asistent pedagoga měl své vlastní místo někde stranou a byl připraven přispěchat na pomoc, je-li to potřeba.
· Pro začleněného žáka je důležité, aby nebyl izolovaný, měl ponětí o celé třídě a z jeho místa bylo dobře vidět i slyšet.
· Uspořádání místa však plně závisí na typu a stupni znevýhodněného žáka. Sedí-li asistent pedagoga mezi dětmi, je důležité, aby jim nepřekážel ve výhledu.
žárovka
Aby byl asistent pedagoga se svou práci spokojen
· je nutné, aby byl spokojený i žák. To souvisí s ověřování vědomostí, písemné nebo ústní, by mělo probíhat souběžně s celou třídou.
·  Je vhodné nechat žáka zažít úspěch. Při zkoušení u tabule mu asistent pokládá otázky, na které zná odpovědi.  Tím podpoří jeho sebevědomí. To ovšem neznamená, že se ho nezeptá také na něco jiného, co vědět nebude.
· Nebylo by dobré, aby dítě získalo dojem, že mu jde vše snadno a učitel nebo pedagog mu vždy vychází vstříc. A také třídní kolektiv bývá velmi citlivý na upřednostňování a zvýhodňování některých žáků. Tak by se jeho získané sebevědomí obrátilo proti němu v podobě odmítání a nevraživosti žáka i asistenta kolektivem.
tabule a učitel
Způsob, kterým může asistent pedagoga vyvolat pozitivní motivaci pro žáka 
· Pomoci se prezentovat před spolužáky. Například něčím, co mu jde. Seznámit třídu se zajímavou knihou, filmem, vyprávěním. Asistent mu s přípravou pomáhá.
· Pozor ale, aby prezentovaná práce nebyla dílem asistenta pedagoga, tak by mohlo dojít k zesměšnění žáka a uvést ho do trapné situace.
· Asistent žákovi dodává pocit užitečnosti. Zdůrazňuje všechno to, co může dělat, a nelitovat před ním co dělat nemůže.