Kdy je čas myslet na důchod

 Důchodová reforma je téma každé vlády. Doufejme, že se konečně po dlouhých letech naší vládě podaří připravit a zavést důchodovou reformu takovou, která bude stabilní. A pro nás všechny to bude určitá jistota na stáří.
důchodce a peníze

Když se zamyslíte nad svým příjmem a možnostmi, kolik byste si mohli odkládat na svůj důchod, nezáleží na tom, kolik vám je let. Důležité bude, aby částka, kterou budete spořit, vám nezatěžovala váš rozpočet i v případě, že přijdete o zaměstnání nebo budete dlouhodobě nemocní.

Kdy budete přemýšlet o svém stáří, to je pro každého jedince individuální. Ten, kdo má dlouhodobý vysoký příjem a tak říkajíc „jistý“, ten se asi tím moc nezabývá, protože ví, že bude mít důchod nadstandardní, i když jeho důchodový příjem klesne dost hluboko.
muž a otazník

Horší na tom jsou lidé s trvalými nízkými příjmy. Ti by se měli snažit i z toho mála odkládat měsíčně i 300 Kč na penzijní připojištění se státní podporou.

Co by nás všechny mělo zajímat, tak to je doba pojištění, ze které se vypočítává důchod. Dříve narozeným stačilo 25 let pojištění včetně náhradní doby.
Letos, v roce 2018 musíte mít dobu pojištění minimálně 34 let, do kterých se počítají doby náhradního pojištění, to se mění směrem nahoru každým následujícím rokem.
Co můžeme poradit:
ü  Včas si zjistěte svůj věk na odchod do důchodu. Informace získáte telefonicky nebo na
webové stránce ČSCZ (Česká správa sociálního zabezpečení).
 
ü  Spořit do doplňkového penzijního připojištění,které spadá do III, důchodového pilíře.
Toto spoření je podporované státem a při splnění zákonem daných podmínek může na něj dosáhnout každý občan v České republice od věku 18 let.
·         Maximální výše státního příspěvku je 230,- Kč – při spoření 1000 až 1500 Kč měsíčně. Ročně od státu získáte příspěvek ve výši 2760,- Kč. Tento vklad je hodnocen 23%.
·         Pokud si budetespořit minimálně
300,- Kč, získáte státní podporu 90,- Kč – zhodnocení vkladu je 30%.
 senioři na procházce
ü  Příspěvek na toto doplňkové penzijní připojištění můžete získat i od vašeho zaměstnavatele.
Nesnižujte si svoji životní úroveň tím, že spoření na svůj důchod budete stále odkládat. Začněte už teď.