Posypová sůl je osvědčený prostředek pro zimní údržbu komunikací

Mrazivé roční období s vydatnými srážkami, které pokryjí silnice a chodníky, nemají z pochopitelných důvodů rádi ani silničáři, ani majitelé či správci rodinných a bytových domů. V tomto okamžiku nastupuje hrubá síla a technické prostředky pro odklízení sněhu, ledu a námrazy a spolu s nimi také posypová sůl. Ta je dosud nejspolehlivějším řešením, jak zabránit úrazům na chodnících a karambolům na vozovce. Její výhody jsou zjevné – je velmi levná, účinkuje spolehlivě a pro životní prostředí nepředstavuje významnou hrozbu, jako ropné deriváty, barvy a laky a těžké kovy, které se objevují na černých skládkách.
nasazené sněhové řetězy

Ne vždy je tento způsob vhodný

Neměli bychom zapomínat, že posypová sůl účinkuje pouze do určitého rozmezí teplot. Působí nejlépe při teplotách kolem nuly, kdy se smísí s částečně tající vodou, anebo s těžkým sněhem. Velmi důležité je, aby se vytvořila homogenní směs soli a vody, teprve tehdy klesá bod tuhnutí až na několik stupňů pod nulou.
Znatelný efekt ochrany před vznikem námrazy se projevuje pouze do teploty přibližně deset stupňů pod nulou, při větším mrazu je již solení neúčinné a musí nastoupit abrazivní materiál – nejčastěji drobné štěrkové kamínky nebo oblázky křemičitého říčního písku. Písek pochopitelně s vodou chemicky nereaguje, ale vytváří pouze protiskluznou vrstvu.
posolená silnice ve městě

Alternativy vesměs neuspějí

Posypové i tekuté směsi – na mnoha místech zeměkoule bylo již testováno mnoho různých variant, které by snížily množství chloridu sodného jako významného zdroje kontaminace půdy, ale víceméně s nevalným úspěchem. Jednou z možností byl ocet smíchaný se solí anebo chlorid hořečnatý. Dokonce se testoval i odpad při výrobě bílého cukru – řepná a třtinová melasa. Ta je samozřejmě velmi cenným zdrojem výživných látek a nemělo by se s ní tímto způsobem plýtvat, navíc se ukázalo, že „nemrznoucí směs“ zanechávala skvrny na oděvu, na obuvi a na karosériích automobilů, a podobně jako u často využívané močoviny, provázel tento postup ošetřování silnic a chodníků nežádoucí zápach rozkládající se hmoty.