Sociální pozice a sociální role

Pozice je prostě vyjádření našeho místa ve společnosti a systému sociálních vztahů. Pokud se ocitneme na své pozici ve skupině, hledáme svou roli, kterou budeme zastupovat, abychom se tam cítili dobře. Naše role vyjadřuje náš způsob chování.
tým podnikatelů

Má role ve skupině

Existuje několik způsobů dělení a většina lidí, kteří se tím zabývají si určí vlastní rozdělení, proto to není nic daného a stabilního, ale role ve skupině mohou být a jsou proměnlivé podle toho do jaké skupiny přicházíme a jaké k ní už máme vztahy. Podíváme se na role podle Mereditha Belbina.
–          Lídr neboli stratég: Jeho hlavní předností je schopnost nadchnout ostatní pro nějaký nápad. Takový lidé většinou bývají všestranní, umí strategicky a komplexně přemýšlet, ale chybí jim schopnost dotahovat věci do konce.
–          Myslitel: tento člověk nadhazuje stále nové nápady, je kreativní, rád se pouští do vymýšlení nesmyslů, a přitom bývá nezávislý na skupině a může přebíhat mezi několika skupinami.
–          Režisér: to je ten člověk, který udělá z myšlenky skutečnost. Určí, jak se to udělá, jaká bude taktika a v návaznosti na to rozdá všem jejich úkoly.
–          Diktátor: problémový lidé jsou cennou součástí skupiny, jelikož jsou kritičtí dokáží vidět skryté vady, které my pro své nadšení přehlížíme. Když se ocitne skupina v krizi, právě tento člověk je schopen ji z ní vyvést.
–          Procesní specialista: tam kde si nevíte rady, jak to udělat, on vymyslí originální a funkční metodu a na ni navázané zdroje. Při selhání standardních procesů je to nedocenitelný člověk.
–          Pečovatel: s lidmi přichází problémy a čím více lidí na jednom místě, tím více problémů. Potřebujeme lidi, co se starají o psychickou pohodu ostatních a řeší komunikační a vztahové problémy.
–          Hybatel: každý lídr by měl jednoho mít za sebou, protože tento člověk uskutečňuje, co ostatní vymysleli a myšlenkově připravili. To on je motorem týmu a žene ho vpřed.
invalidní vozík
–          Dotahovatel: bez vyřešených maličkostí se sebeskvělejší plán může zřítit do záhuby. Proto lidé se systematickým puntičkářským myšlením a smyslem pro detail a dokonalost mají sice skrytou, ale o to důležitější a nenahraditelnější roli.
–          Věcný specialista: takový odborník v oboru se hodí, pokud jen nefilozofujete a vážně do něčeho jdete, bez odborníků to prostě nejde.
Vaše pracovní skupina může být úžasná, jen si vyjasněte a jasně řekněte, jak na tom opravdu jste, co je vaší silnou stránkou a co slabou a poté se zvládnete doplnit tak, že nezbydou žádná prázdná místa, kde by se mohla usídlit chyba.