Bude potápka také odsouzená?

Už jste někdy zahlédli na rybníku takové malé hnízdo, které vypadalo, že se utrhlo od břehu? Nenechte se mýlit. Jeho plavba je záměrná. Potápka černokrká se tak moudře chrání před možnými predátory.
–         Jestliže jste ani hnízdo a ani obyvatele nezahlédli, není to vinou Vaší nepozornosti.
–         Je to vinou vymírání tohoto sympatického ptáka.
potápka ve vodě
Co mu škodí?Rybniční hospodářství. Potápka potřebuje ke svému životu přirozené vodní prostředí, a to jí rybáři berou. Ještě v sedmdesátých letech minulého století byl tento pták nejrozšířenějším druhem potápky ve všech rybničních oblastech. Do konce tisíciletí klesla jeho populace o devadesát procent. V roce 2014 u nás hnízdilo pouhých padesát párů potápky černokrké.

Smutné konce

Potápka je závislá pouze na vodním prostředí a nedokáže si najít potravu mimo svou vodní plochu.
–         Vysazením kapra a velkým hnojením zabraňujeme potápce v existenci v Čechách.
–         Rybník, který vypadá jako by voda v něm byla zkažená, rozhodně není pro ni tím nejvhodnějším místem.

A ještě k tomu má pod hladinou konkurenta, který vše spořádá. Kapr dokáže vybrat ze dna veškeré bezobratlé i jejich larvy. Takže potápka nemá kde lovit a ani co lovit. Je to pro ni doslova začarovaný kruh. Na jaře k nám přilétá plna nadějí v zahnízdění a vyvedení mláďat. Což se jí většinou podaří. V dubnu ale rybáři vysazují kapří násadu ve velkém.
potápka s mládětem
V červnu se narodí malé potápky, které jsou pochopitelně jako každá mláďata neustále při chuti.
Jenže nastal problém. Mezitím vyrostli i kapři a spořádali vše, co kolem sebe našli. Jejich pobytem a hnojením se zakalila voda, a tak nemá potápka šanci najít ani to málo, co tam ještě zbylo. Dopadá to katastrofálně. Potápka nemůže své děti odvést na jiné místo, protože má nohy uzpůsobené pouze pro pohyb ve vodě. Musí se tedy dívat, jak její potomci umírají hlady.