Kvalitní krmivo jako důkaz kvalitní péče!


Pořídit si nÄ›jakého domácího mazlíÄka je vcelku jednoduché. Pejsky a koÄiÄky máme opravdu ve velké oblibÄ›. Ale jejich koupí naÅ¡e investice teprve zaÄínají. Kvalitní péÄe zahrnuje i kvalitní krmivo. Å etÅ™it na tom, Äím budeme svého psa nebo koÄku krmit, se rozhodnÄ› nevyplácí. JedinÄ› kvalitní krmivo zajistí dlouhý život ve zdraví. Vybíráme podle složení, ne podle reklamy a zajímavého balení! Vybíráme podle vÄ›ku, aktivity, zátěže a zdravotního stavu. Kvalitní krmivo je základ pro dobrý chov a spokojenost nejen zvířátek ale i páníÄků!

Každý chovatel by se mÄ›l chovat zodpovÄ›dnÄ›. NÄ›mé tváře, které si do svých domovů poÅ™izujeme, máme na starosti se vším vÅ¡udy. My lidé jsme za nÄ› zodpovÄ›dní a mÄ›lo by být v naÅ¡em zájmu, aby byla naÅ¡e domácí zvířátka spokojená. Ke spokojenosti potÅ™ebují kromÄ› jiného i kvalitní krmivo. To je zdrojem nejen obživy jako takové, ale i spousty důležitých vitamínů a jiných látek nutných pro dobrý růst a dobrý zdravotní stav. Kvalitní krmivo se pozná podle složení a pravdÄ›podobnÄ› i podle ceny. Ale oÄ víc najednou zaplatíme, o to ménÄ› spotÅ™ebováváme. V koneÄném důsledku bude cenová kalkulace stejná, jako když koupíme nekvalitní levné krmení. A Äasto spíš naopak s kvalitou jeÅ¡tÄ› uÅ¡etříme!